WYJAZD REHABILITACYJNY NAD MORZE

 

 

W miejscowości  Łężyca jest wielu starszych i niepełnosprawnych mieszkańców  borykających się z różnymi przewlekłymi schorzeniami  takimi jak: dysfunkcja narządów ruchu, kręgosłupa, astmą oskrzelową, schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu słuchu, z chorobami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, itp. Osoby do których kierowane jest zadanie ciężko pracowały jako rolnicy lub wykonywali inne zawody.    Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym spowoduje poprawę stanu ich zdrowia
i sprawności fizycznej oraz psychicznej.  Możliwość wyjazdu poza teren zamieszkania, pozostawienia problemów w domu i oderwanie się od nich skutkuje zawsze odstresowująco. Będzie to możliwość (dla niektórych osób) poznania, jakie są skuteczne możliwości wykorzystywania  rehabilitacji i kontynuowania jej w ramach możliwości samemu w domu. Będzie to także zachęta i mobilizacja do dbania o własną kondycję,

o własny wygląd, o lepsze zorganizowanie czasu w ciągu dnia tak, by nadrzędnym celem stało się zdrowie i dobre samopoczucie . Nie wszystkie osoby utrzymujące się z renty lub emerytury stać na podobne wyjazdy pod względem finansowym lub względem fizycznym (same nie są w stanie wyjechać).
Wyjazd w grupie, zwłaszcza takiej, gdzie wszyscy się znają i mogą liczyć na wzajemną pomoc z miejsca zamieszkania do miejsca pobytu, pod opieką osoby, która pilotuje wszystkie sprawy formalne jest możliwy do zaakceptowania przez te osoby.

 

 

Zakładane cele przy realizacji wyjazdu rehabilitacyjno – zdrowotnego dla osób starszych to przede wszystkim poprawa zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zabiegi rehabilitacyjne (ćwiczenia, masaże, elektroterapie

i laseroterapię) wg indywidualnych uzgodnień z lekarzem w ośrodku.

Ośrodek proponuje zabiegi lecznicze: magnetronie, elektroterapię, laseroterapię, inhalacje solankowe, okłady z borowiny, gimnastykę zbiorową, kąpiel solankową, perełkową i inne. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności posługiwania się urządzeniami rehabilitacyjnymi, sposób wykonywania niektórych ćwiczeń, pozwoli uczestnikom, na kontynuowanie ćwiczeń po powrocie z turnusu, indywidualnie we własnym zakresie w swoim domu, a to w sposób ciągły będzie poprawiało stan zdrowia i samopoczucie osób starszych i schorowanych.

 

Organizujemy 7 dniowego turnusu rehabilitacyjno-zdrowotnego dla 25  osób starszych oraz niepełnosprawnych z miejscowości  Łężyca , w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym nad morzem. Podczas trwania turnusu uczestnicy skorzystają oprócz wypoczynku z różnych zabiegów i rehabilitacji zgodnych z zaleceniami lekarza będącego w ośrodku i możliwości ośrodka.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym nad morzem w Międzywodziu  podczas trwania turnusu uczestnicy skorzystają oprócz wypoczynku z różnych zabiegów i rehabilitacji zgodnych z zaleceniami lekarza będącego w ośrodku i możliwości ośrodka.

Również podczas całej imprezy towarzyszyć będą działania promujące zadanie publiczne oraz przekazywana będzie informacja o otrzymanym na jego realizację dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta  Zielona Góra