Świetlica w Łężycy

 

Stowarzyszenie „ Nasza Łężyca” prowadzi z sukcesem zajęcia dla dzieci oraz osób dorosłych od 2011 roku. Celem  wszystkich naszych działań jest kontynuacja w ramach istniejącej już od 2014r. Świetlicy Środowiskowej zajęć dla dzieci w wieku 5-13 lat. Zajęcia które oprócz walorów edukacyjnych będą również służyły kontynuacji oddziaływania szkoły, rodziny, otoczenia w zakresie kształtowania nawyków kulturalnego zachowywania się, umiejętności współżycia z innymi oraz rozbudzania u dzieci potrzeby stałego kontaktu z kulturą i nauką.  Działania prowadzone w Świetlicy oprócz walorów edukacyjnych służą również jako przedłużenie działań wychowawczych szkoły oraz rodziny.

Uczymy nie tylko kompetencji twardych, poszerzających wiedzę i umiejętności (jak pomoc w nauce czy nauka konkretnych umiejętności np. nauka języków obcych, warsztaty kulinarne, teatralne. majsterkowanie i inne) ale dbamy również o niezwykle ważne w dzisiejszym świecie kompetencje miękkie. Koncentrujemy się tutaj na kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania, pozytywnej wewnętrznej motywacji, umiejętności współżycia z innymi czy bardzo ważnego dla wrażliwości i estetyki rozbudzania u dzieci potrzeby stałego kontaktu z kulturą.

Świetlica będzie miejscem gdzie dzieci, rodzice , opiekunowie oraz ich najbliżsi będą mogli spotykać się i integrować, bawić się i podejmować wspólne działania. oraz podejmować  szereg różnorodnych wspólnych zadań.

Jest to niewątpliwie miejsce gdzie my jako osoby niezwykle kochające i szanujące swoich małych podopiecznych chcemy dać im możliwość rozwoju, określenia swojego miejsca w społeczeństwie, dostrzeżenia i wydobycia własnych ukrytych talentów. Chcemy dać podopiecznym szerokie możliwości rozwoju, dostrzeżenie i wydobycie z nich ukrytych talentów i możliwości .

To wszystko jest możliwe dzięki bogatej ofercie atrakcyjnych i różnorodnych zajęć, dzięki którym dzieci i rodzice przyjemnie spędzają czas w grupie ludzi w opozycji do często samotnego, biernego siedzenia w domu przed telewizorem czy komputerem oraz „nudy”, która często jest wyzwalaczem wszelkiego rodzaju niewłaściwych zachowań .

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.02-30.12.2018 r. i uwzględnia 1-miesięczną przerwę wakacyjną (sierpień). W ciągu roku szkolnego zajęcia prowadzone będą w dni robocze w godz. 15.00-19.00, 14.30-18.30 oraz od 14.00-18.00. Natomiast w okresie ferii zimowych (luty) oraz podczas wakacji (lipiec) zajęcia będą się odbywały w godz. 10.00-14.00.

Oprócz szerokiej gamy typowych zajęć świetlicowych w tym czasie dzieci oraz osoby dorosłe uczestniczą również i w takich warsztatach i spotkaniach gdzie uczymy dostrzegania piękna przyrody, zabytków, miejsca w którym mieszkają czy zwrócą uwagę na ich korzenie i dziedzictwo narodowe. To wszystko w oparciu o kontakt z takimi placówkami kulturalnymi jak: muzea, teatry, skanseny, wystawy i inne.

Prowadzenie świetlicy obejmie takie formy zajęć kulturalno-oświatowych jak zajęcia grupowe i indywidualne z :

1.Zajęcia edukacyjne oraz wyrównawczo-kompensacyjne: pomoc w nauce, nieodpłatne korepetycje z j. angielskiego,

 

2.Zajęcia rozwijające twórcze zainteresowania:

– plastyczno-techniczne: warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, nauka wykonywania prac plastycznych różnymi

metodami, udział w konkursach plastycznych,

 – konstruktorskie: warsztaty „Mały Majsterkowicz”, warsztaty modelarskie

– warsztaty „Nasze Małe Eksperymenty”

– muzyczne: ognisko muzycznego, dziecięca grupa śpiewacza (m.in. zaznajomienie z tradycyjnymi utworami

ludowymi, nauka piosenek dziecięcych, animator muzyczny, instrumenty muzyczne- organy ),

– teatralne: warsztaty teatralne, warsztaty improwizacji, wystawianie 3x w roku przedstawienia (czerwiec – z okazji

Dnia Rodziny, grudzień – Jasełka, Opłatek mieszkańców Łężycy ),

– warsztaty fotograficzno-filmowe,

– zajęcia kulinarne: tradycyjna kuchnia naszych mam i babć, kuchnia współczesna,

– autorskie ECO warsztaty „Naturalnie, że Natura” : gdzie uczymy się jak zdrowo się odżywiać (m.in. robimy

zdrowe  słodycze, jak robić EKO zakupy, jak pozbyć się z naszego otoczenia EKO śmieci- tych materialnych i

wirtualnych, tworzymy własny ogród kwiatowy, warzywny, zielnik itp.)

3.Pracę na rzecz placówki: sprzątanie, dbanie o estetykę i  wystrój świetlicy,

4.Organizację imprez okolicznościowych,

5.Organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci: m.in. organizacja kiermaszu ozdób

wielkanocnych i bożonarodzeniowych,

6.Organizację zajęć rekreacyjnych (zawody, pikniki, podchody, ogniska, rajdy) oraz wyjazdów kulturalno-oświatowych,

7.Obchodzenie dni szczególnych: Dzień Wiosny, Wielkanoc, Dzień Rodziny, Pieczony Ziemniak, Noc Świętojańska,

Wróżby Andrzejkowe, Mikołajki , Wigilia  świetlicowa, itd.

8.Utworzenie „Otwartych Domów”, które poprzez wspólną zabawę będą integrowały dzieci oraz rodziców.

 

Zajęcia odbywać się będą jak w latach ubiegłych w budynku Świetlicy „wiejskiej” ul. Łężyca- Odrzańska 16

Podczas 4-godzinnych zajęć zapewniony zostanie dzieciom poczęstunek w formie suchego prowiantu, owoców i napoi.

Z realizacji zadania sporządzana będzie dokumentacja fotograficzno-filmowa, która zamieszczana będzie m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz dedykowanej stronie na portalu Facebook.

Podczas zajęć przekazywana będzie informacja o otrzymanym na jego realizację dofinansowaniu ze środków Miasta Zielona Góra.

 

W dzielnicy Łężyca, znacznie oddalonej od centrum Zielonej Góry (i od dostępności licznych atrakcji na co dzień) konieczne jest miejsce, w którym dzieci będą się integrować, spotykać, a z czasem tworzyć wspólnotę osób dorastających, młodzieży, w końcu w przyszłości – dorosłych. To z myślą o nich, o ich przyszłości potrzebne jest stworzenie takiej formy zajęć, w których dzieci w różnej grupie wiekowej mogą wspólnie się bawić, rozwijać, odkrywać nowe zainteresowania  i zdolności. Dzięki Świetlicy i różnorodnym zajęciom w zakresie muzyki, tańca, plastyki, teatru czy filmu. Początkowo zachęcane do działań, w momencie gdy będą dorastać wybiorą ten rodzaj zajęć, który daje im możliwość dalszego rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. Dzielnica Łężyca nadal mocno pracuje nad tym od 2014 r., aby nie było widać wyraźnego podziału między „starą” a „nową” częścią miejscowości, Czarkowem, a co więcej- aby Łężyczanie stali się w swojej świadomości integralnymi mieszkańcami Zielonej Góry.  Realizowane zadanie ma również nadal służyć w rozpoczętej w 2014.r bezpośredniej integracji dzieci i ich rodzin z starej części z dziećmi z nowego osiedla Czarkowa. Zarówno dzieci jak i dorośli w czasie wspólnych zajęć pogłębiać będą integrację oraz naturalne systemy wzajemnego wsparcia, jak koleżeństwo i przyjaźń, które są niezbędne do budowania zdrowych relacji w każdej grupie, a w szczególności małej społeczności lokalnej. Również , organizacja tego typu zajęć zaowocuje całorocznym inicjatywą takiego działania i pogłębieniu integracji w obrębie lokalnej społeczności również wśród osób dorosłych.  Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia Świetlicy Środowiskowej w 2014, 2015, 2016 i 2017roku pokazało, że warto kontynuować wszelkie zajęcia o charakterze twórczym – plastyka, taniec, film, fotografia, muzyka i teatr, ponieważ zawsze cieszą się one ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Aktywne uczestnictwo w tych zajęciach jest dla każdego dziecka wspaniałą zabawą, daje zadowolenie, radość i satysfakcję. Pomaga również równolegle w budowaniu pozytywnego obrazu – własnego „Ja”. Dziecko poznaje samego siebie , oswaja się z innymi , nabiera zaufania do siebie i wychowawców. Rozwija własne zainteresowania i możliwości to wszystko sprawia, że jest w stanie sprostać dużym wymaganiom współczesnego świata, nawet wtedy, gdy pochodzi z zaniedbanych „patologicznych” środowisk.  Podczas wieloletnich obserwacji widzimy, że dzieci oraz młodzież uczęszczające do Świetlicy borykają się z wieloma problemami, m.in. jak niska samoocena, brak motywacji do pracy nad sobą, poczucie osamotnienia, konflikty z rówieśnikami, szukanie odpowiedzi na pytania egzystencjalne, zagubienie – nie zawsze wiedzą co jest dobre , a co złe. Podczas świadomie prowadzonych przez doświadczonych specjalistów zajęć każdy podopieczny poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości.
Co ważne zauważamy i wypełniamy potrzebę akceptacji, pokazujemy zdrową rywalizację, a przede wszystkim zaspokajamy u tych młodych ludzi ogromną ciekawość świata. Już po roku prowadzenia zajęć w 2014 roku  i w kolejnych latach gdy nowych podopiecznych przybywało, w Świetlicy można było wyłonić u dzieci talenty, które do tej pory były ukryte nawet przed oczami rodziców: plastyczne, teatralne, literackie, matematyczne. W zajęciach tych nie chodziło jednak o to, aby na siłę wychować dzieci na artystów, ale na niezależnie myślących, refleksyjnych i bogatych wewnętrznie młodych ludzi. Takie zajęcia warto kontynuować w 2018r. i ich nie zaprzepaścić. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w naszej Świetlicy dzieci mogą liczyć oprócz bogatej oferty zajęć kulturalno-artystycznych na :

Mówiąc krótko: zajęcia prowadzone na Świetlicy są znakomitym i dostępnym narzędziem do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowania rozwoju poznawczego i kształtowania osobowości. Systematyczna praca i wsparcie dzieci i pośrednio ich rodziców przez specjalistów pozytywnie wpłynie na ich postawę, aspiracje szkolne i życiowe. Na bazie doświadczeń nabytych w ramach uczestnictwa w oferowanym programie uczestnicy będą w przyszłości budowali pozytywny obraz spędzania czasu wolnego w postaci m.in. wymienionych wyżej wspólnych zajęć kulturalno-edukacyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt iż w naszej Świetlicy dzieci mogą liczyć (oprócz bogatej oferty zajęć kulturalno-artystycznych) również na pomoc w nauce, wsparcie w pokonywaniu problemów szkolnych, organizację wolnego czasu oraz  poczęstunek. Jest to również bezpieczne miejsce w którym dzieci mogą spędzić swój czas wolny po szkole. Dzieci są objęte całoroczną, nieodpłatną opieką wychowawców ponieważ, również w czasie ferii zimowych oraz wakacji w świetlicy organizowane są dla zajęcia warsztatowe. Adresatami zadania publicznego są dzieci w wieku 5-13 lat z obecnego obszaru dzielnicy Łężyca. Programem opieki objętych będzie w ciągu tego okresu ok. 35 dzieci oraz pośrednio ich rodzice oraz opiekunowie.

Głównym założeniem jest stworzenie dzieciom oraz ich rodzicom miejsca w którym w przyjaznym i bezpiecznym środowisku wspólnie spędzą konstruktywnie i rozwojowo swój czas wolny . Świetlica „Nasza Łężyca” jest stworzona głównie dla dzieci, powinna spełniać rolę „kładki” łączącej szkołę ze środowiskiem rodzinnym ucznia . Ma zatem zapewnić poczucie bezpieczeństwa, intymności, swobody przy równorzędnym nacisku na integrację dzieci oraz ich najbliższej rodziny. Program realizowany w świetlicy kładzie również nacisk na wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności tworzenia swojego czasu wolnego w oparciu o korzystne dla ich rozwoju aktywności.

Sprzyjać mają temu różnorodność form pracy z dzieckiem i ścisła współpraca z rodziną. Do głównych celów realizacji niniejszego zadania są:

 • wzbudzenie w dzieciach świadomości kulturalnej, lokalnej, patriotycznej,
 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, teatralnej, filmowej),
 • kształtowanie postawy twórczej wśród wychowanków,
 • rozwijanie warsztatu twórczego dzieci,
 • zorganizowanie w ramach działalności świetlicy wycieczek poznawczych i integracyjnych dla dzieci ,
 • kształtowanie w grupie rówieśniczej osobowości dziecka,
 • kształtowanie postaw prospołecznych (współdziałania w grupie, współżycia, wewnętrznej dyscypliny, odpowiedzialności, ale również indywidualności i tolerancji)
 • zapewnienie czynnego odpoczynku, ruchu (z reguły na świeżym powietrzu),
 • integracja dzieci i budowanie świadomości przynależności do Zielonej Góry,
 • pogłębienie naturalnych systemów wzajemnego wsparcia takich jak koleżeństwo i przyjaźń,
 • wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych,
 • modelowanie w rodzicach dzieci konstruktywnych sposobów nawiązywania kontaktu z nimi i rozwiązywania ich problemów
 • przybliżanie rodzicom potrzeb, zainteresowań dzieci poprzez zaangażowanie ich w życie świetlicy.