GRUPA ŚPIEWACZA

 

 

 

Zespół śpiewaczy „Nasza Łężyca” powstał głównie z potrzeby rozwoju integracji całej społeczności lokalnej z terenu sołectwa Łężyca, jednoczenie różnych grup wiekowych. Spotkania „Grupy Śpiewacza” odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w skład członków wchodzi 19 osób a nasze próby przynoszą coraz większe efekty . Za nami 5 rok naszej przyjemnej , dającej satysfakcję i dużo radości działalności . Udało nam się po raz kolejny opanować kilkadziesiąt piosenek o charakterze bardzo zróżnicowanym. Potrzebą zespołu „Nasza Łężyca” jest przede wszystkim zachowanie tradycji ludowego śpiewu, kultywowanie i obchodzenie tradycyjnych obyczajów. Staramy się nawiązywać więzi między pokoleniowe. Promujemy wśród dużo młodszych ludzi ,ale i tych starszych piosenki: pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne, tematyczne, świąteczne .

Nauka śpiewu, wspólne spędzanie czasu, integracja między-pokoleniowa oraz łączenie bliższych więzi z nowymi mieszkańcami, poznawanie kultury, ożywienie działalności świetlicy to główne cele jakie Stowarzyszenie Nasza Łężyca stawia sobie za główny cel i co osiągnęło dzięki realizacji projektów finansowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra.

Mieliśmy przyjemność występowania na przeglądzie zespołów śpiewaczy organizowanym pod patronem Radia Zachód .

Braliśmy udział w :

-Lubuskiej Wiośnie  (organizowanym przez Zielonogórską Giełdę)

-Plonach Jesieni  (organizowanym przez Zielonogórską Giełdę)

-Jarmarku Bożonarodzeniowym (organizowanym przez Zielonogórską Giełdę)

-Partnerskie Święto Nowej Dzielnicy

-Przegląd Zespołów Muzycznych  w Trzebiechowie

-Święto Indyka

-Festyn Charytatywny w Podlegórzu

-Festyn w Przylepie

-Festyn w Zawadzie

-Festyn parafialny Brata Alberta

-Szopka Bożonarodzeniowa w Krępie (organizowana przez Biblioteki Publiczne w Zielonej Górze)

-Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

Występy organizowane w naszej miejscowości :

-Tradycyjne Palmy Wielkanocne

-Dzień Pamięci Kresowian

-Festyn „Piknik Rodzinny”

-Opłatek

 

Wszędzie jesteśmy odbierani bardzo ciepło, sprawiamy radość naszym śpiewem nie tylko sobie ale również może przede wszystkim tym którzy nas słuchają. Podczas naszych występów i trwaniu całego zadania publicznego towarzyszyły nam działania promujące projekt „Grupa Śpiewacza” oraz przekazywana była informacja o otrzymanym na jego realizację dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

Zadanie publiczne- Grupa Śpiewacza „Nasza Łężyca” zrealizowaliśmy już po raz czwarty.

Zespół nasz został założony w marcu 2014 i przez cały czas kontynuuje swoją działalność i prace. Zaangażowanie wszystkich członków zespołu oraz animatora muzyki sprawia że, opanowaliśmy już włącznie kilkadziesiąt polskich piosenek z bardzo szerokiego repertuaru. Grupa Śpiewacza liczy 19 osób w bardzo szerokim zakresie wiekowym. Najmłodsza członkini ma 20 lat a najstarszy 67 lat. Między innymi dzięki temu docieramy do różnorodnej grupy słuchaczy. W skład naszego repertuaru wchodzą takie piosenki jak: ludowe, cygańskie, góralskie, okolicznościowe, religijne, współczesne i patriotyczne. Nasze zaangażowanie zaowocowało wydaniem płyty ale również wszelakimi występami publicznymi które kończyły się owacjami. Występujemy na różnych przeglądach, festynach, imprezach okolicznościowych, wieczorach z poezją i piosenką a także kościołach. Zespół stanowi bardzo zgraną grupę, która w swoim gronie obchodzi imieniny i urodziny członków często na próbach gości słodki poczęstunek. Nie stanowi problemu opłacanie wszelakich kosztów dojazdów na występy oraz zakup strojów. Mieszkańcy terenu Łężyca dzięki zrealizowanego przez nas zadaniu publicznemu Grupa Śpiewacza integrują się , zachowanie tradycji ludowego śpiewu,kultywowanie tradycyjnych polskich obyczajów, propagowanie wśród młodych ludzi piosenek, pieśni ludowych i patriotycznych było kolejnym krokiem w kierunku rozwoju integracji, tolerancji i poszerzeniu więzi międzypokoleniowych.

Od przeszło czterech lat w ramach projektu Grupa Śpiewacza „Nasza Łężyca” spotykamy się regularnie w każdą środę o godzinie 19:00. Liczący 19 osób zespół z Łężycy wspólnie spędza czas na nauce śpiewu przeróżnych piosenek, rozmowach. Dzięki tym wszystkim środowym spotkaniom ciągle poznajemy historie i tradycję ludowe. To ważne ponieważ każdy z członków otwiera się na siebie nawzajem i w miłej, rodzinnej atmosferze spędza wolny czas. Co często jest najlepszym oderwaniem się od zwykłych problemów dnia codziennego, które dotykają każdego z nas.

Kolejnym bardzo ważnym rezultatem zadania publicznego jest zachęcenie do śpiewu za równo starszych jak młodzież. Śmiało można powiedzieć że przynajmniej raz w miesiącu mamy zaplanowany wystąpienie publiczne dla szerokiej gamy odbiorców.

Występujemy miedzy innymi na przeglądzie zespołów śpiewaczy których patronatem jest Radio Zachód. Braliśmy udział w kolejnych corocznych występach organizowanych przez Zielonogórską Giełdę takich jak Lubuska Wiosna, Plony Jesieni oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym. Występowaliśmy publicznie na różnego rodzaju festynach organizowanych przez Krępe, Przylep, Podlegórze, Zawadę, Parafialny festyn Brata Alberta, Piknik Rodzinny.

W naszej miejscowości podczas takich uroczystości jak  Dzień Pamięci Kresowian, Tradycyjne Palmy Wielkanocne, Opłatek mieszkańców, w różnych ważnych uroczystościach kościelnych między innymi Konsekracja przez Biskupa kościoła w Łężycy.

Przynajmniej dwa razy w roku jesteśmy z zespołem „Nasza Łężyca” zapraszane do występów na uroczystościach organizowanych przez Biblioteki Publiczne w Zielonej Górze. Śpiewaliśmy między innymi na Przeglądzie twórczości Agnieszki Osieckiej i konkursie „Szopka Bożonarodzeniowa”. Od lat wszędzie gdzie występujemy jesteśmy odbierani bardzo ciepło, sprawiamy radość naszym śpiewem nie tylko sobie ale przede wszystkim staramy się dużo radości wszystkim tym którzy nas słuchają. Nasze występy kończą się owacjami lub okrzykami „ biss”.

 

Na zajęciach Grupy Śpiewaczej „Nasza Łężyca” od początku działania zespołu dzięki realizowanemu zadaniu publicznemu uczęszczało 19 osób, w trakcie trwania projektu z przyczyn osobistych wycofała się 1 osoba, natomiast w tym roku do naszej grupy dołączyły 3 nowe osoby z czego bardzo się cieszymy.