GIMNASTYKA

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta zadnia publicznego dotyczy zorganizowania po raz kolejny w ramach ochrony i promocji zdrowia    zajęć z gimnastyki usprawniającej narządy ruchu dla grupy mieszkańców naszej miejscowości. Zajęcia będa organizowane w budynku Świetlicy w Łężycy , prowadzone w godzinach wieczornych dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowaną rehabilitantkę.

Stosowanie gimnastyki usprawniającej narządy ruchu skierowane jest na korekcję niedomagań ruchowych naszego społeczeństwa. Ćwiczenia ruchowe pozwolą na utrzymanie ciała w należytej kondycji fizycznej i psychicznej. Aktywność fizyczna przyczynia się do usprawnienia układu sercowo-naczyniowego, oddechowego ,poprawia stabilizację sylwetki. Stanowi profilaktykę w zapobieganiu chorób naczyniowych, cukrzycy i osteoporozy,  zwalnia procesy zaniku tkanek i starzenia się komórek organizmu, a także w bardzo dużym stopniu poprawia samopoczucie i zadowolenie , co przedkłada się również na pozytywne relacje międzyludzkie . Stosowanie się do zasad prawidłowego żywienia pozwoli uświadomić wagę zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi jakimi jest między innymi otyłość, nadciśnienie i cukrzyca.

Dobrze  i fachowo przeprowadzone ćwiczenia skutkować będą utwierdzeniem uczestników  w przekonaniu o konieczności i osobistym obowiązku stosowania poznanych zasad ćwiczeń gimnastycznych i prawidłowego stylu żywienia na co dzień.  Przewidywana ilość uczestników 15 osób.

Ponadto podczas całej imprezy będą towarzyszyć działania promujące zadanie publiczne oraz będzie przekazywana informacja o otrzymanym na jego realizację dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Potrzeba realizacji tego zadania publicznego w Łężycy wynika z obowiązku promocji zdrowego, aktywnego trybu  życia i zdrowego stylu żywienia przez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, między innymi poprzez gimnastykę usprawniającą narządy ruchu, która skierowana jest do osób dorosłych. Rozpowszechnianie różnych form uprawiania aktywności fizycznej, zarówno wśród ludzi młodych, jak i starszych jest potrzebą obecnych czasów. Społeczeństwo charakteryzuje się w dużym stopniu dolegliwościami kręgosłupa, nadmierną otyłością, dolegliwościami ruchowo – stawowymi oraz biernością i brakiem motywacji do poprawienia swojego stanu zdrowia.

Poprawa sprawności fizycznej jest nierozerwalna z poprawą sprawności psychicznej. Nawet w późniejszym okresie życia można poprawić swoją sprawność i odpowiednim treningiem zwiększyć objętość mięśni . Sprawność fizyczna poprawia jakość życia, ułatwia wykonywanie codziennych czynności, człowiek nie jest uzależniony od pomocy innych co wpływa również korzystnie na podniesienie jego poczucia wartości.

Brak zainteresowania uprawianiem sportu i rekreacji oraz brakiem świadomości dotyczącej zależności pomiędzy naszym zdrowiem a tym co i jak jadamy, powodowany jest często brakiem odpowiednich środków finansowych i brakiem wiedzy.   Większość uczestników zadania to renciści i emeryci, którzy w małym stopniu poprzez sport dbają o własne zdrowie między innymi z powodu bariery psychologicznej, braku wiedzy o możliwościach korzystania z takiej formy ćwiczeń. Jedna z przyczyn jest również brak możliwości logistycznych samodzielnego prowadzenia ćwiczeń i na prośbę zainteresowanych osób chcemy wprowadzić zajęcia już w miesiącach zimowych 2018r.( luty, marzec, kwiecień), potem ponowić w miesiącach jesiennych( wrzesień, październik, listopad, grudzień), ponieważ okres letni daje większe możliwości do samodzielnej aktywności fizycznej.

Zakłada się, że zadanie skutkować będzie poprawą stanu zdrowia zarówno fizycznego jak
i psychicznego grupy ludzi biorącej udział w zadaniu, ponieważ dla wielu osób miesiące jesienne i zimowe są okresem trudnym   oraz zachęci do uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości szerszą grupę osób. Upowszechnianie kultury fizycznej i uprawianie sportu potrzebne i wskazane jest w każdej grupie wiekowej osób. Ponad to skutkami realizacji zadania będzie korzystna zmiana  osobowości, a zatem poprawa relacji między ludźmi, wspólna integracja.

Jest to jedna z bezpiecznych form mobilizowania starszego i średniego wiekiem społeczeństwa do uprawiania gimnastyki i do aktywności fizycznej.